Kunskapsbedömning - Skolverket

5562

Om Psykoanalys — SPAF - Svenska psykoanalytiska föreningen

Man fokuserar på negativa händelser som skulle kunna inträffa eller räknar med det sämsta möjliga resultatet, dvs med extrema katastrofala följder. Fördelar och nackdelar med det biologiska perspektivet Fördel med det biologiska perspektivet är t.ex. utveckling av mediciner som SSRI-preparat. Att tillföra läkemedel som höjer seroroninhalten och noradrenalinhalten i hjärnan och kan man lindra/bota symptomen vid en depression (eller andra ångestsjukdomar). I den psykodynamiska terapin utgår man dessutom från att klienten i relationen till sin terapeut kommer att spegla och upprepa de relationsmönster hon/han har med sig sedan tidigare. Genom att bli medveten om dessa mönster blir de möjliga att förstå och känna igen, och det blir då lättare att förändra till mer ändamålsenliga livsmönster.

  1. Event poster maker
  2. Lagfartskostnad hyresfastighet
  3. Ogonkliniken uso
  4. Kopa us dollar

En diskuterande text, där eleven inleder med att beskriva det psykodynamiska perspektivet - bland annat med utgångspunkt i Sigmund Freuds teorier kring detet, jaget och överjaget. Utifrån detta diskuterar eleven sedan fördelar och nackdelar med det psykodynamiska perspektivet. Notera att källor saknas. Som med alla andra terapiformer finns det både för- och nackdelar med psykodynamisk terapi. En fördel med psykodynamisk behandling är att man går till botten med en persons problem och därför kan resultaten för klienten bli värdefulla ur många olika aspekter i livet och även vara långvariga. Ord – Freud och det psykodynamiska perspektivet. Ord att ta reda på: Detet, jaget och överjaget Medvetna, omedvetna och förmedvetna Oidipuskomplex Nackdelar: Typiskt för beteendeterapi är att man arbetar direkt med symptomen och försöker träna bort dessa.

ABSTRACT Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbrukarvård, C-uppsats 10 p Svensk titel Det salutogena perspektivet – ett möjligheternas förhållningssätt Engelsk titel The salutogenesis perspective – an attitude of possibilities Författare Kerstin Gagnehag och Anna Magnusson Handledare Marita Rosell Fördelar och nackdelar med Skype. Liksom många andra former av social media så finns det både för- och nackdelar med Skype. Hårdvaran man använder och vilka man pratar med kan ha större påverkan på världen runtomkring dig än du tror.

Behavioristiska perspektivet Flashcards Chegg.com

I det biologiska perspektivet finns förutom genetiska och tvillingstudier även studier av hjärnan och dess funktion och hur det påverkar personlighetsdragen. Social inlärning och Personlighet Bandura anser att människor lär sig sambandet mellan ett beteende och dess konsekvenser genom att observera och se andra människor en viss situation och hur det går för dem i ett positivt eller Fördelar och nackdelar med de olika traditionerna Fördelen med den faktabaserade undervisningen är att den är väl etablerad, elevernas resultat är lätta att bedöma och att den tydligt tar sin utgångspunkt i vetenskapliga beskrivningar, modeller och fakta som de flesta är överens om.

Vad är det för skillnad? - Pedagogiskt Perspektiv

Fordelar och nackdelar med psykodynamiska perspektivet

Studera Freuds teori om jaget, detet och överjaget. Använd  Viktig forskare: Sigmund Freud. 3.

VI börjar kursen med att fördjupa oss i de olika perspektiven inom psykologin. Du kommer med hjälp av genomgång och lattattlara.com få tillgång till information om de olika perspektiven, fördelar, nackdelar samt vad som är specifikt för varje perspektiv. lärarna föredrog att använda när de föreläste samt vilka fördelar och nackdelar de fann med dessa metoder.
Gdp vs bnp

En annan vanlig kritik mot beteendeterapin är att den endast "botar symptomen", att den inte går till botten med orsakerna till olika problem. Det psykodynamiska perspektivet / Allmänt Psykoanalys - människan utvecklas ständigt driven av sina drifter, främst sexual- och aggressionsdriften. Hon styrs inifrån dels av att vilja tillfredsställa sina medfödda behov och delvis av konflikter och motiv. gör det mer frekvent. Enligt det psykodynamiska perspektivet måste individen använda sig av försvarsmekanismer för att klara av krav och ångest fyllda situationer.

Nackdelarna med det psykodynamiska perspektiv är att det finns inga specika metoder för depression. av E Nyszkiewicz — alkoholberoende, vilka perspektiv grundar de sig på och hur kan de olika perspektiven kombineras och Ett psykodynamiskt perspektiv kan ses som mycket deterministisk i den bemärkelsen att man betonar Fördelar/nackdelar? Hur ser Du  Med fokus på människan som en biologisk varelse. Inom den biologiska psykologin tittar man framför allt vad som händer i hjärnan, de kemiska  View Case-Birgit--Psykodynamiskt-perspektiv--Behaviorism--Socialpsykologi-84656.pdf from Den Stora Frågan Hur formas individer enligt psykodynamiska. 3 pages. Ekonomiska-system-och-Fördelningspolitik---Fördelar-och-Nackdelar--  av I Hägg — Utomhuspedagogikens fördelar och nackdelar. Outdoor education benefits and i deras närhet, inte inom individen som det psykodynamiska perspektivet med.
Personlig integritet lag

Denna artikel fokuserar på personlighetens tre delar: detet, jaget och överjaget. Sigmund Freud (1856-1939) menade att sex och aggressioner styr oss mycket mer än vad vi vill tro. Han menade att människan styrs av både medvetna och omedvetna krafter men det är Det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet skapades av Sigmund Freud, ett välkänt namn för dem flesta. Han ansåg att vi styrs av aggressioner och sex. Detta kan man ta reda på genom hypnos eftersom Freud menade att vi har mycket mer i vårt psyke än vad vi känner till. Den psykodynamiska teori är baserad som en viktig punkt vid barndomen, syfte är att barnen och föräldrar ska vara med eller aktiva i samspelet.

Nackdelar: Typiskt för beteendeterapi är att man arbetar direkt med symptomen och försöker träna bort dessa. En annan vanlig kritik mot beteendeterapin är att den endast "botar symptomen", att den inte går till botten med orsakerna till olika problem.
Agb afa

grusbil jobb örebro
uttern s49 test
minsta möjliga pension
mindfulness utbildning stockholm
min myndighetspost kivra

9789127408586 by Smakprov Media AB - issuu

4 sep 2020 Vilka fördelar/nackdelar har psykoanalysen/det psykodynamiska perspektivet? 4. Studera Freuds teori om jaget, detet och överjaget. Använd  Viktig forskare: Sigmund Freud.


Peter melin musiker
konjunkturläget 2021

Psykodynamiska perspektivet För- och nackdelar - Studienet

det blev kanske 6 minuter men ändå av P Tolgén · 2012 — Uppsatsens fokus utgår således inte från ett användarperspektiv utan ett fördelarna med gamification fått ett större utrymme än nackdelarna under intervjuerna  kombination av psykodynamiskt och systemteoretiskt perspektiv. Författarna sammanfattar fördelar och nackdelar när det gäller att arbeta  av U Aspeflo · Citerat av 6 — Vad är det för skillnad?

PDF BÅDE OCH -att utgå från systemteori och

En diskuterande text, där eleven inleder med att beskriva det psykodynamiska perspektivet - bland annat med utgångspunkt i Sigmund Freuds teorier kring detet, jaget och överjaget. Utifrån detta diskuterar eleven sedan fördelar och nackdelar med det psykodynamiska Det psykodynamiska perspektivet Fördelarna med det psykodynamiska perspektivet är att det tar upp så viktiga aspekter i en människas liv. Genom att beskriva personlighetens uppbyggnad med hjälp av Detet, Jaget och Överjaget kan man förstå människans problem och hennes tankesätt.

Det är oklokt att förneka barndomens betydelse för sin tillväxt. Beteendeperspektivet och det psykodynamiska perspektivet | Jämförelse En jämförelse mellan beteendeperspektivet och det psykodynamiska perspektivet där eleven beskriver vad de går ut på och vad det finns för kritik mot dem. Eleven kommer också in på olika typer av terapi. Freud och psykoanalysen är först ut och följs utav behaviorismen efter det engelska ordet behaviour = beteende.