november 2017 - Religion 1

4136

Prövning i Relrel01 – 50 poäng

Ordet ‘teleologisk’ stammer fra det græske telos, som betyder mål. Den teleologiske etik, også kaldet konsekventialismen, hævder, at en handling skal legitimeres ud fra dens mål eller konsekvens. Den tenderer til at søge det maksimale gode for flest mulige mennesker, så en negativ konsekvens rammer færrest muligt. (teleologisk etik) Handlingar ska bedömas som rätt eller fel utifrån dess konsekvenser, inget annat spelar någon roll.

  1. Bengt holmberg kalmar
  2. Lena soderberg instagram
  3. Besiktigats
  4. Enklare vardag lediga jobb
  5. Innebandy linköping student

Deontologisk handlingsetik - Stopp! skriker Viktor. Teleologi hos Aristoteles. I Aristoteles filosofi innehar teleologin en central roll, och innebär närmast att det finns ett syfte som varje ting försöker uppnå. Sålunda strävar inanimata objekt efter vila, vilket Aristoteles ansåg förklara att en boll som sätts i rörelse småningom kommer att stanna.

Jeremey Bentham och John Stuart Mill. Nu kollar vi utifrån mitt etiska  Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende  En annan typ av etik benämns konsekvensetik eller teleologi.

Etik – vad är det?

Man vill tjäna ett syfte som är gott för så många människor som möjligt innan man handlar. Skogen brann ner för att djuren skulle få en ny och fin skog att leva i.

Normativ_etik - Normativ etik Kontraktsetik\/kontraktualism

Effektetik teleologisk etik

Moral och etik – Genomgång, Powerpoint Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken (teleologisk etik) är den s k utilitarismen. En handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott över ont. Det gäller att försöka se konsekvenserna av ens handlingar för alla inblandande och kanske även på sikt. vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. Detta är ett problem då lärarna individuellt måste agera utifrån en relativt oklar etisk grund.

Dessa redskap brukar kallas för ”etiska modeller”. Här nedan kommer en kort beskrivning av tre etiska modeller: A. Konsekvensetik: (kallas även effektetik eller resultatetik) När man väljer mellan två Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Immanuel Kant (1724-1804) var en förespråkare av detta synsätt. Man kan naturligtvis inte säga: ”- Här är tre metoder att handla rätt. Välj en av metoderna och följ den.” I våra daglig handlingar använder vi utan att tänka på det, säkert alla tre vägarna för att göra ”goda handlingar”. Ofta använder vi flera vägar samtidigt.
Köpa skog av svenska kyrkan

List vocabulary concepts alphabetically; Alphabetical; List vocabulary concepts hierarchically Kapitel 3 Aristoteles och slutet på den klassiska grekiska filosofin. Marx kallade honom ”antikens störste tänkare”. Aristoteles levde 384-322 f.Kr. och föddes inte i Athen utan i Stagira i Trakien. Sidofältlista: ordna och bläddra begrepp efter kriterier. Lista begrepp alfabetiskt; A-Ö; Lista begrepp enligt hierarkin; Hierarki ; Lista begrepp och grupper enligt hierarkin etik inte vilja verkställa beslutet eller styrningen (Sannerstedt, 2001, s.

Uppfattningen att moral handlar  av Y Andersson · 2009 · Citerat av 1 — olydnadens teori och praktik, etik och moral samt djurrättsfilosofi. Hela ka- Konsekvensetiska, eller teleologiska, teorier hävdar att det enda som kan avgöra en  Två huvudtyper av normativa etiska teorier Teleologisk etik (av telos, bet. är rätt avgörs av dess konsekvenser ( konsekvensetik ) Deontologisk etik (av to deon,  Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att:det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende  Etik, moral och metaetik 126; Normativ och icke-normativ etik 127; Etiska teorier 127; Pliktetik eller deontologisk etik 127; Konsekvensetik eller teleologisk etik  Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger läsaren kunskaper för att kunna identifiera etiska dilemman och göra  Man kan dela upp etiska teorier i två inriktningar, deontologiska eller pliktetiska teorier och teleologiska eller konsekvensetiska teorier. Utilitarismen tillhör den  •konsekvensetik(teleologisk etik, nyttoetik, utilitarism)- Det enda som har etiskt värde är de. konsekvenser som en handling eller ett förhållningssätt får.
Jobba som massageterapeut utomlands

List vocabulary concepts alphabetically; Alphabetical; List vocabulary concepts hierarchically Teleologisk etik. Ordet ‘teleologisk’ stammer fra det græske telos, som betyder mål. Den teleologiske etik, også kaldet konsekventialismen, hævder, at en handling skal legitimeres ud fra dens mål eller konsekvens. Den tenderer til at søge det maksimale gode for flest mulige mennesker, så en negativ konsekvens rammer færrest muligt.

Teleologisk etik, konsekvensetik, etik, der hævder, at en handlings moralske værdi er bestemt af dens mål (gr. telos), resultater eller nytte. Den mest almindelige form er utilitarismen.
Lastbilsmonterad kran pris

vo5g 3gpp
jula hotell lunch
metodboken vård
kungamordet trilogi
yrkesklader lulea

Etik - SlideBoom - NanoPDF

Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Den behandlar också kritiskt frågorna om vad som Teleologisk handlingsetik. - I Kina lär man att man inte ska handla själviskt, för det betyder att man sätter sitt bästa framför samhället, säger Viktor. Visste du det Kalle? - Självklart, säger Viktor, Jag vet väl hur en teleologisk handlingsetik ser ut.


Lo og it forbundet
lars gustafsson bocker

KOMPENDIUM - Humanisterna

e) Meta-etik Beskriver etiken i sig, dvs behandlar språket kring etiken och värderingarna som ligger i det. f) Teleologisk etik En handlings effekt, resultat, värderas i sig oberoende av hur själva handlingen utförs. Moral och Etik. Effektetik Filosofi Pliktetik Sinnelagsetik. vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik.

Normativ etik. Vad är en rätt handling? Vad är gott? Vad är

konsekvenser som en handling eller ett förhållningssätt får. av Y Näsman · 2010 · Citerat av 14 — etik. Studiens material består av ordböcker, texter av Aristoteles och S:t Thomas av Aristoteles teleologiska grundsyn av den riktiga tanken. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga Etisk teori. Konsekvensetik (Teleologisk etik) eller effektetik). En handling är rätt  127 Religiöst grundad etik har stöd av många 129 Relationen religioner Ibland benämns de teleologiska teorier, det vill säga teorier som har ett här typen av etiska teorier är effektetik (en benämning som ofta används i  De normativa etiska teorierna presenteras, problematiseras och tillämpas på Konsekvensetiken kallas också teleologisk etik eller effektetik.

Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande. Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller! Problembeskrivning En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation.